Jakub Bursa a jihočeská venkovská architektura

Podrobné informace

Rok vydání:

2015

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

304

ISBN:

978-80-85033-59-5

catalog Tištěná verze

300 Kč

skladem

Koupit

300 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Českých Budějovicích

Edice: Miscellanea – svazek 9.

Fotograficky bohatě vybavená kniha se zabývá jihočeským venkovským stavebnictvím 19. století na základě průzkumu myšlenkového světa, životního stylu a řemeslnických zvyklostí dané doby. Vedle základní typologie výzdoby vesnických staveb se do hloubky věnuje dílu Jakuba Bursy, nejznámějšího zedníka a štukatéra jižních Čech, který působil zejména v širším okolí Vlachova Březí. Na základně archivních výzkumů kniha detailně zachycuje jeho rodinné zázemí a všednodenní život – od školních let, přes učení zednické profesi, tovaryšský vandr, mistrovskou zkoušku, založení vlastní rodiny, až po identifikaci staveb, na nichž se podílel on či jeho dílna. Zvláštností štukové výzdoby selských štítů, které byly jeho dílem, je časté užívání náboženské symboliky (zejména nástrojů umučení Krista), specifických tvarů v podobě stromečků a zejména stylisticky svérázných nápisů, v nichž byli zmiňováni jak objednavatelé daných staveb, tak i jejich zhotovitel. Bursa se tak prvním jihočeským lidovým řemeslníkem, který záměrně podepisoval své práce. Publikace obsahuje katalog venkovské architektury v oblasti Bursova působení i pojednání o zásadách péče o vesnické památky.

Obsah:

MÍT KRÁSU POD STŘECHOU       

VESNICKÝ SVĚT 

 • Slovesnost a krásná literatura jako pramen          
 • Venkovská mentalita a pokusy o vymezení studované oblasti       
 • Selská hrdost, furiantská pýcha  
 • Venkovští řemeslníci      

VENKOVSKÉ STAVITELSTVÍ NA JIHU ČECH             

SVĚT ZEDNÍKA   

 • Konec doby dřevěné – stavební ruch a jeho byrokratizace              
 • Zednická profese            
 • Mistři, tovaryši, nádeníci             
 • Artikule pro tovaryše poctivého řemesla tesařského a zednického při městečku Vlachovo Březí  

JAKUB BURSA, MISTR ZEDNICKÝ

 • V nakvasovické chalupě
 • Zednická rodina
 • Školní léta          
 • Učedníkem a tovaryšem              
 • Dědictví, svatba, manželství        
 • Mistrovská zkouška        
 • Z vesnice do města         
 • Ve Vlachově Březí           
 • Nešťastný zedníkův roveček        

BURSOVO DÍLO

 • Krajina Jakuba Bursy      
 • Podmínky pro zdobnou architekturu        
 • Východiska a proměny aneb okrasa, ozdoba, cirát            
 • Zedníkovo umění písma 
 • Bursův styl: Mezi konvencí a originálem 
 • Barevnost jen tušená      
 • Oslava velikonočního mystéria   
 • Tři plány zednického znalce         
 • Od plánu ke štítu - dnes a denně v práci  
 • Díla připsaná Jakubu Bursovi       
 • „Bursova dílna“

STŘÍPKY PŘÍBĚHŮ STAVENÍ BURSOVÝCH, BURSOVSKÝCH I NEBURSOVSKÝCH        

 • V Račí sedláku stačí na bráně ze dvou stran Marie a Jan   
 • Miloňovické „v zejtra darmo“     
 • Jiřetický „podpisovatel mena“    
 • Kovanínské „renovací“  
 • Příběh z Lifeotyně - kovárna, kaple a statek         
 • Dvě předslavické brány a Boží posel        
 • Co zbylo z předslavické brány U Blumů? 
 • Nakvasovice sousedské: Nic jemu v cestu klásti nebudu...              
 • Lesková nová kolna v Radhosticích          
 • Křížová cesta při Svatém Duchu 
 • Licitace před obílením kostela a jednou zdí           
 • Vlachobřezská umrlčí lebka a hnáty         
 • Fara a obecní dům ve Vlachově Březí      
 • Jak to bylo ve Dvorech  
 • Plíživé proměny štuků – není oko jako oko            
 • Stopy času a trvání         

KATALOG VENKOVSKÉ ARCHITEKTURY NA VLACHOBŘEZSKU        

 • Stavby, na nichž, se podílel Jakub Bursa nebo jeho „dílna“             
 • Stavby nepodloženě připisované Jakubu Bursovi 
 • Výběr z dalších staveb venkovské architektury v regionu  

DRUHÝ ŽIVOT SELSKÝCH ŠTÍTŮ  

 • Bursovská legenda         
 • Lidové stavitelství pošumavského Prácheňska námětem výtvarného umění            

PÉČE O PAMÁTKY VENKOVSKÉHO STAVITELSTVÍ 

 • Kořeny rozvratu
 • Venkovské stavitelství pohledem památkové péče            
 • Památková péče o jihočeskou lidovou architekturu          
 • Zásady péče o venkovské stavby 

PŘÍLOHY             

 • Okruh působnosti Jakuba Bursy a jeho „dílny“
 • Rodokmen Jakuba Bursy              

BIBLIOGRAFIE   

REJSTŘÍK            

SUMMARY

 


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat