Návesní kaple jižních Čech a přilehlé Moravy I. Typologie staveb do poloviny 19. století

Podrobné informace

Rok vydání:

2021

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, německy

Počet stran:

256

ISBN:

978-80-88446-00-2

catalog Tištěná verze

550 Kč

skladem

Koupit

550 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Českých Budějovicích

Návesní kaple vzniklé do poloviny 19. století svým nanejvýš harmonickým architektonickým a výtvarným řešením spoluurčují obecně vnímanou asociaci „jihočeské vesnice“, zároveň jsou i projevem a příznakem jedinečnosti konkrétních obcí. K budování zvonic na vesnických návsích nabádala státní i vrchnostenská protipožární nařízení druhé poloviny 18. století. Hluboce zbožná mentalita venkovanů ovšem nedokázala vnímat civilní ochranu obyvatel a jejich majetku bez kontextu duchovní ochrany obce. Zvonice se tak od samého počátku propojovaly s prostory určenými pro obrazy a sochy světců, osobní i kolektivní modlitby a v některých případech i liturgické úkony včetně sloužení mší svatých. Příběh proměn typologie těchto staveb na území vymezené současnými hranicemi Jihočeského kraje je o to zajímavější, že splétá dvě tendence – vedle pozvolného nabývání sakrálního obsahu výstražných zvonků i vliv odlišné situace na Moravě, kde se rozsáhlejší prostory s liturgickými funkcemi objevovaly již v 18. století.

Fotograficky bohatě vybavená publikace výběrově zachycuje 284 lokalit. Některé typové a vývojové skupiny zkoumaných staveb jsou vázané na užší regiony, jiné si naopak odpovídají napříč krajem i mimo něj. Většina z nich nese rukopis snahy o přizpůsobení barokních a klasicistních prvků venkovskému prostředí. S jistou nadsázkou se proto dá říci, že stavitelé návesních kaplí stáli na počátku stavební proměny, která na jihu Čech vedla od druhé čtvrtiny 19. století k té podobě venkovských sídel, kterou dodnes většina místních i návštěvníků vnímá jako nezpochybnitelnou kulturní hodnotu. Kniha byla vydána jako 10. svazek reprezentativní ediční řady Monumenta.

Obsah:

Úvodem stručné ujasnění cílů, pojmů a souvislostí

  • Společenské a historické souvislosti vzniku venkovských kaplí

Od zvonic k návesním kaplím

  • Zvonění na výstrahu před obecním nebezpečím
  • Návesní zvonice
  • Kaplové zvonice
  • Zvětšování kaplí pod zvonicemi
  • Zvonicové kaple

Od míst modlitby k liturgickým prostorům

  • Místa k obecní modlitbě
  • Kaple se zvonicemi nad štítem
  • Štítové kaple

Návesní kaple na cestě ke kostelům

Závěrem

Literatura

Zusammenfassung / Summary

Místní rejstřík


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat