Monumentorum Custos 2011

Podrobné informace

Kategorie:

Monumentorum custos

Rok vydání:

2012

Místo vydání:

Ústí nad Labem

Jazyk:

česky

Počet stran:

110

catalog Tištěná verze

90 Kč

Rozebráno

Časopis pro památky severozápadních Čech. (Na ÚOP v Ústí nad Labem možno získat výtisky pro knihovní fondy.)

Obsah:
 • Michaela Hrubá, Michaela Ottová: Kulturní transfer v česko-saském pohraničí v pozdním středověku a raném novověku. Aktuální výzkum tzv. saské resansce v Čechách.
 • Jan Hanzlík: Architektonické soutěže na přelomu 19. a 20. století v Teplicích a okolí. Zadavatelé, účastníci, průběh a společenský kontext
 • Vít Honys: Věrnost tradici, aneb sonda do díla regionálního varhanáře Štefana Müllera z Křemýže
 • Marian Hochel: Ve věci "hospital, Duchcov, důvěrné".
 • Lubomír Turčan, Martin Barus: Gotická madona ze Zadní Lhoty u Těchlovic ve světle nových faktů.
 • Václav Zeman: Nově objevené náhrobníky v kostele sv. Martina v Markvarticích na Děčínsku.
 • Marta Pavlíková: Historické fotografie ve sbírkách Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem
 • Eva Francová: Svaté schody v Rumburku a jejich restaurování v letech 2007-2011
 • Mirjam Skoumalová: Zaniklý kostel sv. Františka Serafinského v Dolině, okres Chomutov
 • Jiří Bureš: Kostel sv. Jiljí v Libyni - muzeum uměleckého kovářství a tvorby vitrají
 • Jindřich Zajíc: Obnova zvonic kostelů sv. Václava v Dlažkovicích a sv. Petra a Pavla v Sutomi
 • Dana Průchová: Valdštejnská zámecká obrazárny v Duchcově
 • Jiří Bureš: Zpráva z konference Poohří II. - "Památky a společnost"
 • Martin Medek: Prezentace projektu Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech v rámci výstavy na zámku Duchcov
 • Michaela Hrubá, Barbora Větrovská: Odborná konference absolventů a studentů: 20 let KHR - Ohlédnutí
 • David Skalický: 3D tisk oltářních soch z kostela sv. Floriána v Krásném Březně