Monumentorum Custos 2012

Podrobné informace

Kategorie:

Monumentorum custos

Rok vydání:

2013

Místo vydání:

Ústí nad Labem

Jazyk:

česky

Počet stran:

90

catalog Tištěná verze

90 Kč

Rozebráno

Časopis pro památky severozápadních Čech. (Na ÚOP v Ústí nad Labem možno získat výtisky pro knihovní fondy.)

 

Obsah:

Studie

 • Jan Hanzlík /  Exprese, moderna, věcnost a funkce. Stopy nových světových architektonických směrů v Teplicích 1. poloviny 20. století.

 • Marta Pavlíková, Alena Sellnerová, Jiří Bureš / Zaměstnanecká sídliště v severozápadních Čechách, problematika sociálního bydlení mezi lety 1918–1938

Materiálie

 • Marian Hochel / Jak se zachraňují fresky: hledání identity špitální fresky V. V. Reinera v Duchcově.

 • Kamil Podroužek / Nález renesanční dlažby a klimatizačního systému v suterénu zámku v Libouchci.

 • Ľubomír Turčan / Ve stínu velkých mistrů (K otázce umělecké orientace neznámé světice ze stálé expozice litoměřické galerie).

 • Táňa Nejezchlebová / Dvě dveřní křídla z kostela sv. Vavřince v Želině u Kadaně jako příklad vzhledu historických dveří z období pozdní gotiky a pozdního baroka.

 • Táňa Nejezchlebová / Fragment profilovaného ostění z kostela sv. Prokopa v Černěvsi.

 • Jan Horák / Prostorový model kaple Nejsvětější Trojice v Chlumci.

 • Vít Honys / Varhany Josefa Breinbauera v kostele sv. Alžběty v Teplicích – ojedinělá památka varhanářského romantismu.

Zaniklé památky

 • Miriam Skoumalová / Zaniklý kostel sv. Václava v Čachovicích, okres Chomutov.

Obnovy památek

 • Lenka Kotišová / Proměna objektu č. p. 13 v Kadani.

Zprávy, recenze

 • LEXIKON NORDDEUTSCHER ORGELBAUER (Band 2 – Sachsen und Umgebung) Wolfram Haeckel und Uwe Pape Hrsg.), Berlin 2012, 743 s. (Vít Honys).

 • Výstava Zaměstnanecké kolonie 1900–1938 (Jiří Bureš).