Metodika dokumentace sakrální architektury (kostely a prostorové kaple)

Detailed information

Year:

2015

Place:

Ústí nad Labem

Language:

Czech

Number of pages:

98

ISBN:

978-80-85036-59-6

catalog printed-publication

0 Kč

Not for sale

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 5,66 MB

Download

 

Edice Odborné a metodické publikace, svazek 71

Metodika je určena pracovníkům odborných institucí, které se zabývají ochranou kulturního dědictví, mezi tyto instituce patří především Ministerstvo kultury ČR, Národní památkový ústav a orgány státní památkové péče, dále vysoké a střední školy s akreditovanými obory zaměřené na dokumentaci památek a muzea a galerie výtvarných umění, podrobněji viz úvod metodiky.

Metodika byla schválena odborem vědy a výzkumu Ministerstva kultury. Ministerstvo doporučuje tuto metodiku pro využití při ochraně kulturního dědictví ČR.

Metodika vznikla v rámci řešení grantového projektu Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech, který je financován z prostředků aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury České republiky. Identifikační kód projektu: DF12P01OVV009.
Certifikovaná metodika. Osvědčení č. 50 Ministerstva kultury ČR, odboru výzkumu a vývoje, č. j. MK 59775/2015 OVV, sp. zn. MK-S 10086/2015 OVV, ze dne 6. 10. 2015.

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)