Zaměstnanecká sídliště v severních Čechách mezi lety 1918–1938, 1. díl: Státní hornické kolonie

Detailed information

Category:

Architektura

Year:

2014

Place:

Ústí nad Labem

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

167

ISBN:

978-80-85036-54-1

catalog printed-publication

250 Kč

Out of stock

První díl publikace Zaměstnanecká sídliště v severních Čechách mezi lety 1918–1938 se věnuje hornickým koloniím postaveným československým státem v prostoru severočeské hnědouhelné pánve. Autoři se zaměřili na dosud stále opomíjenou problematiku dělnického bydlení v průmyslových oblastech a detailně zmapovali průběh státní výstavby řízené Ministerstvem veřejných prací. Na té se podílela řada významných českých, ale i německých architektů, za všechny jmenujme Františka Alberta Libru, Jindřicha Freiwalda, Emila Králíčka, Aloise Kubíčka, Otakara Frierlingera nebo Artura Payra. Publikace je rozdělena na dvě základní části, první kapitoly se věnují problematice sociálního bydlení na pozadí proměny malých regionálních měst ve velká průmyslová centra, druhou část knihy tvoří katalog jednotlivých hornických osad, ve kterém jsou poprvé souhrnně představeny jak stávající, tak zaniklé kolonie. Text je dále doplněný obsáhlým obrazovým doprovodem složeným z dosud nepublikovaných historických fotografií a původní plánové dokumentace.

(Na ÚOP Ústí nad Labem možno získat výtisky pro knihovní fondy.)

Obsah:

Předmluva

Úvod

„Severočeská Kalifornie“, příčiny, projevy a důsledky bytové krize v severních Čechách

Bytová výstavba z fondu pro sociální péči hornickou

Osidlování a správa hornických kolonií aneb „Žádám zdvořile vysoké ministerstvo“

Domovní řády v kolonii aneb „Nájemník jest povinen“

Meziválečné hornické kolonie: východiska a inspirační zdroje

Katalog realizací:

Okres Most

 • Hornická kolonie v Dolním Jiřetíně
 • Hornická kolonie v Ervěnicích
 • Hornická kolonie v Horním Litvínově
 • Hornická kolonie v Horním Lomu
 • Hornická kolonie v Komořanech
 • Hornická kolonie v Kopistech
 • Hornické domy v Souši
 • Hornická kolonie v Záluží

Okres Teplice

 • Hornická kolonie v Bílině
 • Hornické domy v Břešťanech
 • Hornická kolonie v Břežánkách
 • Hornická kolonie v Duchcově
 • Hornická kolonie v Chotějovicích
 • Hornická kolonie v Košťanech
 • Hornická kolonie v Ledvicích
 • Hornická kolonie ve Mstišově
 • Hornická kolonie v Nové Vsi-Hrdlovce
 • Hornický dům v Oseku
 • Hornická kolonie ve Rtyni nad Bílinou
 • Hornická kolonie v Trnovanech

Okres Ústí nad Labem

 • Hornická kolonie v Přestanově

Závěr

Přehledová mapa lokalit a důlních děl

Anglické resumé

Rejstřík a prameny


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)