Discount

Třináctá komnata Napoleonova. Obraz Napoleona Bonaparta v mobiliárních fondech Národního památkového ústavu

Detailed information

Category:

Dějiny umění

Year:

2017

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

English, French

Number of pages:

328

ISBN:

978-80-7480-087-0

catalog printed-publication

349 Kč150 Kč

in stock

Buy

Napoleonské války dodnes připomínají němí svědkové doby, umělecká díla, produkty uměleckých řemesel, užité předměty či jakékoliv otisky lidské kreativity, tzv. napoleonika, a my si díky bohaté ikonografii, jejímiž jsou nositeli, můžeme vytvořit představu o událostech a osobnostech, které na přelomu 18. a 19. století hýbaly osudem Evropy. Jedná se o specifickou kategorii kulturního dědictví, která plní funkci mediátora historické paměti s jasným odkazem na rozporuplnou postavu Napoleona Bonaparta. Jeho závratný životní příběh, který udivoval, překvapoval a děsil zároveň, se po staletí promítá v četných hradozámeckých sbírkách. Tato publikace je více než výstavním katalogem; vedle synteticky a analyticky zpracovaných kapitol nabízí podrobné ikonografické analýzy signifikantních napoleonik, dokládajících měnící se obraz Napoleona Bonaparta, jež je po staletí oblíbeným objektem sběratelství. Jedná se o recenzovanou monografii, která je výsledkem výzkumného úkolu podpořeného Ministerstvem kultury ČR. Třináctá komnata Napoleonova je první publikací na českém trhu mapující proměny Napoleonova obrazu a jejich odraz ve fondech vybraných hradů a zámků.

Obsah:
  • Za třináctou komnatou (MH)
  • Třináctá komnata Napoleonova a zámek Duchcov ve světle 200. výročí napoleonských válek v severních Čechách (1813–2013) (MH)
  • Napoleonika ve fondech vybraných památkových objektů a metodika jejich dokumentace (MP)
  • Napoleon a jeho obraz v umění (MH)
  • Napoleonovy proměny: mezi válečníkem, státníkem a héroem (MH)
  • Napoleonská symbolika: symboly „božského“ Napoleona (MH)
  • Němí svědkové doby? Napoleonika v historické paměti (MH)

Závěrem (MH)

Přílohy

  • Třináctá komnata Napoleonova. Výběr z libreta výstavy (MH)
  • Testament de Napoléon

Literatura a prameny

Resumé