Teplice: architektura moderní doby. 1860–2000 / Teplitz: Architektur der modernen Zeit. 1860–2000

Detailed information

Category:

Architektura

Year:

2016

Place:

Ústí nad Labem

Language:

Czech, German

label_resume_language:

English

Number of pages:

360

ISBN:

978-80-85036-66-4

catalog printed-publication

390 Kč

in stock

Buy

390 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Ústí nad Labem

Dojjazyčná kniha si klade za cíl pojednat o vývoji architektury v Teplicích mezi lety 1860–2000 v celé šíři a ve všech odstínech jejího vývoje. Nezabývá se pouze avantgardní tvorbou, ale věnuje se i tradičnějším proudům architektury, které před rokem 1945 tvořily většinu místní stavební produkce. Chce vrátit do paměti jména architektů, kteří upadli v zapomnění, přestože svým osobitým rukopisem po dlouhá léta dotvářeli podobu města. Druhá část knihy je věnovaná architektuře poválečné, na kterou je často nahlíženo jako na nevzhlednou a obludnou tvorbu hyzdící tvář města. Stavitelství této rozporuplné éry by však bylo škoda jednou provždy zatratit. Autoři proto ukazují na mnoha příkladech dosud nepoznanou hodnotu architektury minulého režimu i 90. let. Kniha obsahuje kromě kapitol o vývoji teplické architektury i katalog více než dvou set objektů.

Monografie vznikla v rámci výzkumného cíle Prezentace výsledků výzkumu a vývoje Národního památkového ústavu, financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj (DKRVO), kód 99H3051160.
Obsah:

Předmluva

Architektura Teplic do 19. století

Racionální a pozdní historismus

 • Historismus a diskuse o vhodnosti slohů
 • Přesná renesance a racionální styl průmyslové doby
 • Stárnutí historismu, 90. léta a fin de siècle
 • Katalog staveb

Secese a Heimatstil

 • Vídeňská secese – vliv Wagnerovy školy
 • Heimatstil a německá secese
 • Trnovany jako malý Norimberk
 • Katalog staveb

Architektonické soutěže v letech 1900–1914

 • Národnostní polemika v souvislosti se soutěží na pomník císaře Josefa
 • Soutěž na reálnou školu
 • Soutěž na Lázeňský dům a koncertní sál do Šanova
 • Chlapecká a dívčí měšťanská škola v Trnovanech
 • Spolkový dům a tělocvičma turnerského spolku
 • Evangelická škola
 • Městská spořitelna
 • Katalog staveb

Moderna a meziválečná architektura

 • Tradice v moderně – architektura reformy
 • Neoklasicismus
 • Česká moderna
 • Československý stát jako investor
 • Nová věcnost a funkcionalismus
 • Sociální avantgarda, zaměstnanecké bydlení, družstevní výstavba
 • Heimatschutzstil a plány na výstavbu za Třetí říše
 • Katalog staveb

Urbanistický vývoj 1850–1945

 • Rozšiřování města v průmyslovém věku
 • Zakládání nových čtvrtí  – Bílinská čtvrť, Stínadla, Bílá Cesta
 • Camillo Sitte a jeho vliv v Teplicích
 • Otázka asanace židovského města a Stodolní čtvrti
 • Urbanistické soutěže ve 30. letech

Hledání ztracené kontinuity v područí politické moci

 • Pozdní funkcionalismus a Teplice ve výstavbě
 • Od národního stalinismu k reformnímu komunismu: socialistický realismus, bruselský a internacionální styl
 • První projekty na přestavbu centra Teplic
 • Katalog staveb

Mnohotvárnost pozdního modernismu 60. let

 • Z tajných sejfů teplických architektů
 • Technicismus versus skulpturalismus
 • Počátky komplexní bytové výstavby v Teplicích aneb jak „překonat zkostnatělé řeholní pojetí socialismu...“
 • Katalog staveb

Normalizační architektura 70. a 80. let

 • Centrum Teplic: střídavě oblačno
 • Katalog staveb

Katalog architektů

Poznámkový aparát ke stavbám

Seznam zkratek

Archivní prameny a literatura

Obrazové zdroje

Jmenný rejstřík

Rejstřík podle čísel popisných


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)