Monumentorum Custos 2009

Podrobné informace

Kategorie:

Monumentorum custos

Rok vydání:

2010

Místo vydání:

Ústí nad Labem

Jazyk:

česky

Počet stran:

116

catalog Tištěná verze

0 Kč

Rozebráno

Časopis pro památky severozápadních Čech (Na ÚOP v Ústí nad Labem možno získat výtisky pro knihovní fondy.)

Obsah:

Studie

 • Petr Hrubý: Sepulkrální tvorba Lorenze Hornunga na Ústecku
 • Martin Aschenbrenner: Interiéry zámku v Ploskovicích v době císaře Ferdinanda Dobrotivého
 • Vít Honys: Oltáře, kazatelny, varhany…, památka movitá či nemovitá?

Materálie

 • Alena Sellnerová: Stavební vývoj České Kamenice v letech 1900-1945
 • Kamil Podroužek: Sušárna ovoce z roku 1760 v Novém hradě u Jimlína
 • Táňa Nejezchlebová: Historické omítky vnějšího pláště lodi a presbytáře kostela sv. Prokopa v Černěvši
 • Kamil Podroužek: Wipily jsme wyno czerveny – nález historického graffiti na Novém hradě u Jimlína
 • Jan Frundl: Lucký mlýn
 • Táňa Nejezchlebová: Stavební a geodetická dokumentace ravelinu č. 18 Terezín

Zahrady

 • Dana Hladíková: Dřeviny Kláštereckého zámeckého parku

Zaniklé památky

 • Mirjam Skoumalová: Zaniklý kostel sv. Kateřiny v Dolanech, okres Chomutov

Obnovy památek

 • Eva Francová: Tapiserie „Šlechtická slavnost“ a její restaurování v letech 2008-2010
 • Martin Zubík: K problematice obnovy fasády zámku v Klášterci nad Ohří
 • Vít Honys: Restaurování interiéru kostela Čtrnácti sv. Pomocníků v Lounech dokončeno
 • Lenka Kotišová: Rekonstrukce kostela sv. Václava v Kalku

Městské památkové rezervace

 • Lucie Radová: Novostavby v městské památkové zóně v Žatci

Vesnické památkové zóny

 • Alena Sellnerová: Vesnická památková zóna Merboltice

Semináře, konference, akce

 • Zpráva o konání workshopu “Problematika péče o historická důlní díla vzniklá do konce 19. století (Tomáš Brož, Jiří Bureš)
 • Konference “Dělnické a hornické kolonie. Bydlení v průmyslových aglomeracích“ (Jiří Bureš)
 • Terezín, historické plochy dvorů veřejných a soukromých objektů (Jan Peer, Blanka Šneinová)