Památky středních Čech 2/2021

Detailed information

Year:

2021

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

German

Number of pages:

96

catalog printed-publication

60 Kč

in stock

Buy

60 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office of Central Bohemia in Prague

Obsah:

Studie

  • Milena Hauserová a kolektiv / Několik pohledů do stavebních dějin kostela sv. Markéty na hradišti u Královic
  • Tomáš Klír, Jan Kypta, Jiří Marounek, Ondřej Malina / Dvě zaniklé středověké vsi na rozhraní Nymburska a Jičínska a jejich sociální kontext
  • Ludmila Fiedlerová / Ostrov v čase – Proměny zámeckého parku ve Vrchotových Janovicích

Materiálie

  • Miroslav Kovář, Vojtěch Vaněk / Zpráva o nálezu raně gotického portálu v kostele Všech svatých v Olešce
  • Pavel Kroupa, Jaroslava Kroupová / K nově odkrytým částem goticko-renesančních nástěnných maleb v presbytáři kostela sv. Havla v Ratměřicích (předběžná zpráva)
  • Martin Hůrka / Borgorelliho renesanční soumostí u Staré Boleslavi na fotografiích a obrazech
  • Jan Žižka / Obytný dům čp. 1 v hospodářském dvoře v Klučově

Z odborné literatury

  • Dita Roubíčková (ed.) / Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2020)

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)