Monumentorum Custos 2016

Detailed information

Year:

2017

Place:

Ústí nad Labem

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

134

catalog printed-publication

100 Kč

in stock

Buy

100 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Ústí nad Labem

Časopis pro památky severozápadních Čech

Nové, v pořadí již deváté číslo časopisu Monumentorum Custos přináší čtenáři nejnovější odborné příspěvky věnující se kulturnímu dědictví severozápadních Čech. V letošním roce se příspěvky ponejvíce zaměřují na církevní památky, jejich výzdobě a vybavení. Kromě obsáhlých studií o alabastrovém oltáři v kostele sv. Floriána v Ústí nad Labem a baroknímu oltáři baziliky Panny Marie Bolestné v Bohosudově, nabízí čtenáři drobnější články věnující se obnově a dokumentaci památek. Nechybí ani zprávy o proběhlých akcích a seminářích. 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)