Zaměstnanecká sídliště v severních Čechách mezi lety 1918–1938, 2. díl: Firemní kolonie a státní domy

Detailed information

Category:

Architektura

Year:

2016

Place:

Ústí nad Labem

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

160

ISBN:

978-80-85036-65-7

catalog printed-publication

290 Kč

in stock

Buy

290 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Ústí nad Labem

Kniha navazuje na 1. díl této ediční řady věnovaný státním hornickým koloniím, tentokrát se autoři zaměřili na firemní kolonie a domy pro státní zaměstnance. Problematika zaměstnaneckého bydlení bude začleněna do širšího kontextu tuzemských i zahraničních realizací s důrazem na postihnutí urbanizačních procesů, které tato sociální výstavba vyvolala. Jednotlivé kapitoly doplňuje bohatá z větší části dosud nepublikovaná plánová a obrazová dokumentace. Součástí studie je také kritický katalog šesti nejzásadnějších realizací postavených významnými průmyslovými podniky v průběhu 20. a 30. let 20. století na území dnešního Ústeckého kraje.

 

Obsah:

 

Úvod

„Ve státním zájmu“, bytová politika v kontextu meziválečného zákonodárství

Byty úřední, naturální a nájemní na příkladu bytového fondu Československých drah

Stát – první mezi stavebníky

„Kdo práci má bydlí“, bytová politika jako součást firemní strategie

„Hledání ideálu“, poznámky k vývoji bytového půdorysu, snům a vizím avantgardy


Katalog realizací:

 • Zaměstnanecká kolonie Mannesmannových válcoven v Chomutově
 • Mannesmannovy válcovny a.s.
 • Zaměstnanecká kolonie Weinmannových závodů v Chudeřicích
 • Weinmannovy závody a.s.
 • Zaměstnanecká kolonie Ústřední elektrárny v Ervěnicích
 • Ústřední elektrárny a.s.
 • Domy a kolonie České továrny na umělé hevábí v Lovosicích a Lukavci
 • Česká továrna na umělé hedvábí systému Elberfeld
 • Zaměstnanecké kolonie Schichtových závodů na Střekově
 • Jiří Schicht, a.s.
 • Zaměstnanecká sídliště Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem
 • Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Anglické resumé

Heslář autorů


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)