Zprávy památkové péče 5/2016

Detailed information

Year:

2016

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

English

catalog printed-publication

95 Kč

in stock

Buy
Obsah:


Editorial

 • Lenka KŘESADLOVÁ / 457

In medias res

 • Lubomír ZEMAN: Zámecká zahrada v Ostrově jako osmý div světa. Ochrana historických prvků vodních systémů / 459
 • David TUMA: Bažantnice a obora u loveckého zámku Kozel u Šťáhlav / 468
 • Petr HAVRLANT: Soubor pamětních a směrových kamenů v parku státního zámku v Hradci nad Moravicí a jeho ideová zahraniční předloha / 476
 • Lubomír ZEMAN: Lázeňské parky. Komponovaná léčebná krajina na příkladu tří západočeských lázeňských měst z 19. a počátku 20. století /483
 • Roman ZÁMEČNÍK: Interpretace historického vývoje objektu zahradního umění. Městský park Žižkovy sady v Hradci Králové /497
 • Přemysl KREJČIŘÍK, Kamila KREJČIŘÍKOVÁ: Obnova hospitální zahrady v Kuksu / 511
 • Jaromír TLUSTÝ: Historický vývoj, architekti a vrchní zahradníci libochovické zámecké zahrady v 19. století / 516
 • Lenka KŘESADLOVÁ: Teplomilné rostliny a stavby pro jejich pěstování v Květné zahradě v Kroměříži / 521
 • Jiří JANÁL: Archeologické výzkumy památek zahradního umění versus dobové ikonografické prameny. Několik zkušeností z Květné zahrady v Kroměříži / 530
 • Stanislava OTTOMANSKÁ, Eva SPĚVÁKOVÁ, Pavel VAIDA: Možnosti využití archivních zdrojů Národního zemědělského muzea (osobní fond Josef Kumpán) pro účely aplikovaného výzkumu / 535
 • Petr HUDEC: Pro ten čas, který jsi své růži věnoval… Příklady systematického vzdělávání žáků základní školy v památkách zahradního umění / 542
 • Martin GOJDA: Zdroje fotoleteckých a družicových dat pro evidenci nemovitých památek a péči o historickou krajinu / 546

Různé

 • Radim VRLA: Jubileum PhDr. Jindřicha Nolla / 553
 • Bořivoj NECHVÁTAL, Lada ŠLESINGEROVÁ: Zemřel JUDr. Milan Princ (1926-2016) / 554
 • Barbora KULHAVÁ: Aktuální poznatky k vybraným oblastem preventivní konzervace ve vztahu k mobiliárním fondům / 556

Semináře, konference, akce

 • Dagmar FETTEROVÁ: Desáté pracovní jednání zahradníků a specialistů Národního památkového ústavu / 559
 • Dagmar FETTEROVÁ: Co je nového v Lomnici u Tišnova / 560
 • Martin GAŽI: Hamilton znovuobjevený / 561

Více informací najdete na  stránkách Zpráv památkové péče – časopisu státní památkové péče.


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)