Strom života rodiny Wolfrumů a pomníky Eckelmanových – osobnosti Krásného Března

Wolfrumové patřili k nejvýznamnějším ústeckým podnikatelským rodům. Georg Carl Wolfrum, který jako první přišel do Ústí nad Labem, byl nejen úspěšným továrníkem, působil také v komunální a státní politice. V roce 1843 založil prosperující barvírnu s tkalcovnou, od roku 1851 zde začal pracovat první parní stroj v Ústí nad Labem. Zasloužil se také v péči o městské finance, o vybudování železniční vlečky k Labi, o zřízení spořitelny či o vybudování nové části města. Roku 1857 založil místní noviny Ausigger Anzeiger. Později se věnoval spíše politice než vedení podniku, ten převzali jeho čtyři synové.

K významným stavbám spojeným se jménem rodiny patří budovy Českého rozhlasu Sever v ulici Na Schodech, Severočeské vědecké knihovny ve Velké Hradební, vila v ulici Winstona Churchilla či zámeček Skrytín jižně od Dobkovic a po určitou dobu i zámek v Trmicích. V roce 1886 založili také nový závod v Předlicích, dodnes jej připomínají budovy č. p. 3403 v Textilní ulici, tzv. Etážovka fy Carl Wolfrum (později Vlnola), a č. p. 3427 v ulici Na luhách. Podíleli se také na financování výstavby kostela apoštola sv. Pavla v centru Ústí.

Na zdejším hřbitově v Krásném Březně je pochováno několik členů rodiny Wolfrumů. Byly sem přeneseny ostatky C. G. Wolfruma z výpravného mauzolea na starém městském hřbitově, který byl po první světové válce zlikvidován. Novou hrobku nechal zřídit jeho syn Carl Friedrich Wolfrum se svou ženou Hermínou roz. Eckelmannovou. Na hřbitově se nachází také další hrobka rodiny Fritze Wolfruma. Obě patří do souboru hrobek, které jsou kultuními památkymi.

Strom života rodiny Wolfrumů vytesaný ve skále se nachází ve svahu nad Krásným Březnem, vede k němu žluté turistické značení od vlakové zastávky Ústí nad Labem sever.

Cesta po žuté turistické trase:

  • vystoupit na vlakové stanici Ústí nad Labem sever nebo na trolejbusové zastávce Krásné Březno
  • po 300 metrech kostel sv. Floriána – prohlídka kostela zabere cca 45 minut
  • po 950 m v ulici K Mlýništi odbočuje doleva nenápadná cesta po schodech do svahu, kde se v minulosti nacházely zámecké vinice (připomínkou jsou názvy ulic Na Vinici a Na Sklípku)
  • po dalších 150 metrech se vpravo od cesty nachází pomníky Ernestiny a Louise Eckelmanových – Louis roku 1859 společně se svým bratrem Hermannem postavili v Krásném Březně lihovar a drožďárnu, které se později staly majetkem rodiny Wolfrumů, oba rody byly propojeny manželstvím Carla Friedricha Wolfruma a Hermíny roz. Eckelmanné; rodině patřila vila v uliuci Na Sklípku 43/50
  • po dalších 80 metrech je krátká odbočka vpravo ke Stromu života rodiny Wolfrumů – vznikl v roce 1881, původně na něm byly umístěny i fotografie členů rodu, dnes jsou však zničené