Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací

Podrobné informace

Kategorie:

Metodiky

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

96

ISBN:

978-80-7480-076-4

catalog Tištěná verze

273 Kč

Rozebráno

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 3,22 MB

Stáhnout
Edice Odborné a metodické publikace, svazek 88
Metodika maximalizace reálného využití informací poskytovaných historickým fotografickým materiálem jako solitérní památkou v kontextu používaných databázových systémů evidence pro prohloubení určení a poznání zobrazeného v každodenní praxi při identifikaci osob, míst, ateliérů apod.

Texty: Filip Wittlich, Pavel Scheufler, Alena Černá, Valburga Vavřinová, Petr Kliment, Jan Hozák, Hana Koppová, Lenka Scheuflerová

Předkládaná metodika reaguje na aktuální potřebu širšího a kvalitativně vyššího zapojení fotografie do procesu poznání minulosti. Poskytuje zaměstnancům paměťových institucí, ale i širší odborné veřejnosti, nástroj k objektivnímu vytěžení faktů z historických fotografických obrazů, včetně doporučení jejich formulace a způsobu interpretace. Metodické zpracování fotografií a negativů a následné zařazení do historického kontextu nabízí vysokou míru zhodnocení informací, plnohodnotné využití tohoto materiálu a v neposlední řadě často také nový pohled na zkoumanou problematiku. Metodika vyplňuje disproporci mezi zavedenými metodologickými postupy, které slouží k interpretaci tradičních obrazů, a inspirativními náměty k uchopení fotografie, publikovanými řadou převážně zahraničních autorů ve formě esejí o povaze a významu fotografie. Ústřední myšlenkou předložené metodiky je důraz na interpretaci fotografie jako výsledku analýzy fotografického zobrazení a fotografického nosiče a jejich zapojení do zvoleného interpretačního kontextu. Vychází ze záměru poskytnout souhrn doporučení uplatnitelných na široké druhové, časové i tematické spektrum fotografií uložených v paměťových institucích i v soukromém držení. 

Tematice se dále věnuje metodická příručka Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu.

Vydal Národní památkový ústav ve spolupráci s Národním technickým muzeem, Filmovou a televizní fakultou Akademie múzických umění a Moravskou galerií rámci projektu Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí.