Památkové hodnocení uměleckých štuků

Podrobné informace

Kategorie:

Metodiky

Rok vydání:

2022

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

63

ISBN:

978-80-7480-165-5

catalog Tištěná verze

0 Kč

Nedostupné

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 45,02 MB

Stáhnout
Edice Odborné a metodické publikace, svazek 108

Památkové hodnocení uměleckých štuků.

Metodika zabývající se teoretickými přístupy k ochraně a obnově uměleckých štuků, jejich hodnotovým rámcem a teoretickými problémy jejich restaurování a prezentace v rámci architektonického celku 

Metodika tenářům nepředkládá esenci jednoduchého a plně přenositelného návodu konkrétních postupů v průběhu restaurování. Poukazuje na komplikovanost celého procesu, klade akcent na odlišnost každého díla a každého nového restaurátorsko-konzervátorského zásahu. Seznamuje cílové publikum s potřebností snažit se dodržet správnou chronologii nejen samotného postupu obnovy, ale zdánlivě již s ním tolik neprovázaného a ve skutečnosti nutného administrativního schvalování.

Metodika vznikla v rámci řešení projektu „Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě“ (NAKI II MK ČR – kód 99H4010005 NAKI II/2).

 

Obsah:

I. Úvod

II. Cíle metodiky

III. Historický přehled evropského štukatérství v kontextu jeho užití

IV. Techniky a materiály štukatérství

V. Metody průzkumu štukatérských děl a jejich využití

VI. Základní typologie poškození štukatérských děl

VII. Ideální zobecněný itinerář postupu při plánování obnovy štukatérských děl

VIII. Památkové vyhodnocení díla a jeho průzkumu ve vztahu k památkovým hodnotám, možnostem jejich zachování a prezentaci díla

IX. Příklady rizik různých přístupů k obnově štukových děl

X. Závěr

Seznam základní literatury

Instituce a důležité kontakty

Seznam vyobrazení