Čalounění – svědectví pohodlí a luxusu

Podrobné informace

Kategorie:

Metodiky

Rok vydání:

2022

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

195

ISBN:

978-80-87890-41-7

catalog Tištěná verze

370 Kč

skladem

Koupit

370 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚPS v Českých Budějovicích

Edice Odborné a metodické publikace

Čalounění představovalo v aristokratických interiérech všech slohových období velmi významnou součást celkového vybavení. Rozmanitost materiálu dává čalouněným prvkům, mezi něž zahrnujeme sedací nábytek, lože, draperie i tapety, schopnost vytvářet intimní a pohodlné prostředí, ale rovněž interiér zateplit a dodat prostředí patřičnou reprezentativnost a eleganci. Nejrůznější druhy čalounů byly velmi početně zastoupenou složkou mobiliáře a v řadě případů potvrzovaly svým luxusem i cenou společenské postavení majitelů. Čalounění v podobě tapet, sedacího nábytku i loží udávalo často zásadní výraz interiéru svým tvaroslovím, a především dominantní barevností. Textilie včetně čalounění byly v pravém slova smyslu „mobiliářem“, neboť se daly poměrně snadno přemísťovat z jednoho sídla na druhé a vytvářet tak majiteli pocit důvěrně známého útulného prostředí. Měnící se módní požadavky společně s křehkostí a zranitelností materiálů čalounění však zapříčinily jejich častou likvidaci. S výjimkou těch nejcennějších artefaktů, mezi něž patřily například textilie vázané na rodové či historické události, byly poškozené tkaniny velmi prakticky měněny za nové. Proto jsou ukázky původního čalounění ze starších období nesmírně cennými artefakty, které svědčí o vybraném vkusu uživatelů i skvělých řemeslných kvalitách tvůrců a inspirují nás i v současnosti. První část publikace přináší stručný průřez historií a typologií produktů čalounického řemesla, doprovázený velmi bohatou obrazovou přílohou, sestávající z fotografií autentického mobiliáře i dobových ilustrací. Reálné příklady doplňují ukázky z dobových inventářů. Další část knihy je věnována podrobnému výčtu materiálů, pomůcek a nářadí používaných v historii pro čalounické práce. Instruktivní obrazová příloha doprovází rovněž popis všech důležitých čalounických technologií a pracovních postupů. Zvláštní kapitola se zabývá tématem historických celních předpisů, obsahujících výčet mnoha důležitých materiálů, používaných pro čalounění. Závěrečná studie, je věnována souboru tkaných čalounů v interiéru zámku Velké Losiny. Publikaci doprovází významový slovníček čalounických termínů v historii i současnosti.